ZGŁASZANIE POSTERÓW

W ramach 28. Kolokwiów Psychologicznych PAN odbędzie się sesja plakatowa.
Zachęcamy do udziału w niej młodych badaczy (doktorantów i doktorów), których wyniki badań warto na niej zaprezentować.

Preferowane będą plakaty prezentujące wyniki badań powiązanych z tematyką 28. Kolokwiów Psychologicznych PAN.

Prosimy o przesłanie abstraktów do 10 maja 2019 roku.

Abstrakty zostaną poddane recenzjom, po czym do 12 maja 2019 Autorzy zostaną poinformowani mailowo o akceptacji zgłoszonego plakatu.

Autorzy zaakceptowanych zgłoszeń będą mogli się zarejestrować na 28. Kolokwia Psychologiczne nie wcześniej niż po akceptacji abstraktu
i nie później niż 1.06.2019.

Autorom plakatów przypominamy, że do ich dyspozycji przygotowaliśmy plansze o wymiarach 70cm x 90cm (w pionie). W czasie sesji plakatowej jest przewidzianych ok. 3 minut na ustną prezentację każdego z plakatów.