Łucja Bieleninik

Doktor Psychologii, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz od 2012 roku pracownikiem naukowym przy Uni Research Health w Bergen. Przedmiot badań dr Łucji Bieleninik obejmuje skuteczność psychologicznych i niefarmakologicznych metod interwencji w dziedzinie zdrowia psychicznego. W latach 2012-2017 odbyła staż na stanowisku post-doc norweskim ośrodku badawczym Grieg Academy Music Therapy Research Centre przy Uni Research Health w Bergen. Pracowała jako główny koordynator międzynarodowego projektu Trial of improvisational music therapy’s effectiveness for children with Autism (TIME-A) prowadzonego w Australii, Austrii, Brazylii, Izraela, Włoch, Korei, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA. Obecnie zaangażowana jest w dwa międzynarodowe projekty: Longitudinal study of music therapy’s effectiveness for premature infants and their caregivers: International randomized trial (LongSTEP) oraz Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International multicentre cluster-randomised controlled trial. Laureatka Nagrody Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego z 2018 roku.

Paweł Jurek

Doktor Psychologii, obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w pracy w korporacji, ostatnio jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju. Od 2003 roku wdraża projekty z zakresu audytów kompetencyjnych, oceny w miejscu pracy metodą 180 i 360 stopni oraz kompleksowo realizuje projekty Assessment & Development Center. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu Systemów Okresowej Oceny Pracowników i Systemów Zarządzania Kompetencjami. Jest współwłaścicielem firmy Implicit Explicit Training & Consulting s.c. Dodatkowym obszarem jego działalności jest tworzenie narzędzi diagnostycznych „szytych na miarę”, badanie satysfakcji pracowników i poziomu stresu organizacyjnego oraz wykonywanie analiz danych.

Radosław Rogoza

asystent w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS. Obecnie przede wszystkim zajmuje się problematyką różnych form narcyzmu (wielkościowego, podatnego na zranienie, komunalnego oraz kolektywnego) zarówno w kontekście indywidualnym jak również międzykulturowym. Ponadto, specjalizuje się w zaawansowanych analizach strukturalnych, dzięki którym wskazuje zalety i słabości różnorodnych narzędzi psychologicznych jak również wskazuje nowe propozycje ujmowania dotychczas ugruntowanych koncepcji.