prof. Jerzy Brzeziński

Jerzy Marian Brzeziński, członek rzeczywisty PAN; profesor-senior w Instytucie Psychologii UAM.
Członek: Komitetu Etyki w Nauce PAN; Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nieprzerwanie od 1991 r.); był przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (2011-2018) i członkiem Prezydium PAN (2007-2018); był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (od jej założenia); jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
Redaktor naczelny czasopism: Nauka i Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, oraz serii wydawniczych: Wykłady z psychologii (Wydawnictwo Naukowe Scholar), Nowe tendencje w psychologii (Wydawnictwo Naukowe PWN).
Zainteresowania naukowe: metodologia psychologii, filozofia nauki, diagnostyka psychologiczna, psychometria, skale inteligencji, naukometria, etyka badań naukowych, idea uniwersytetu.
Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii nauk społecznych, psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych, etyki badań naukowych i zawodu psychologa.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2010), Uniwersytetu Gdańskiego (2010), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2018), profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego (2015).

prof. Jan Cieciuch

Jan Cieciuch, Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UKSW oraz Dyrektor tegoż Instytutu; członek Komitetu Psychologii PAN. Wspólnie z kierowanym przez siebie Zespołem Personalitas prowadzi badania nad osobowością, stosując w ostatnich latach metodę zwaną po kartezjańsku more geometrico, przy pomocy której poszukuje czegoś na kształt tablicy Mendelejewa psychologii osobowości. Jest autorem lub współautorem około 130 tekstów naukowych, z których około połowa
ukazała się w czasopismach z Impact Factor.

prof. Dariusz Doliński

Dariusz Doliński, prof. dr hab., członek-korepondent PAN,
psycholog społeczny, kierownik Centrum Badania Zachowań
Społecznych w Uniwersytecie SWPS – Filia we Wrocławiu,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

prof. Christian Gold

Christian Gold, PhD, is Principal Researcher at GAMUT, Uni Research Health, Bergen, Norway. He is also Adjunct Professor at the University of Bergen and at Aalborg University, Denmark. He serves as the Editor of the Nordic Journal of Music Therapy and as Associate Editor of the Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group. He received his music therapy degree at Vienna University of Music and Performing Arts and his PhD from Aalborg University. His research includes randomised trials and systematic reviews of music therapy in mental health, as well as process-outcome research and reviews of research methodology.

prof. Tomasz Grzyb

Psycholog społeczny, profesor w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych.
Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem oraz współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował w Psychologii społecznej, Polish Psychological Bulletin, European Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Social Psychology, Social Psychological and Personality Science, Personality and Individual Differences i wielu innych. Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, jak i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyce hydrauliczne do czołgu Abrams).

prof. Roman Konarski

dr hab. Roman Konarski, prof. UG jest kierownikiem Zakładu Psychometrii i Statystyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W Instytucie Psychologii, Roman Konarski prowadzi wykłady z zakresu podstaw statystyki i psychometrii, statystyki średniozaawansowanej i statystyki wielozmiennowej. Roman Konarski jest autorem
monografii Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Publikował w Psychologii Społecznej, Polish Psychological Bulletin, Ask. Research & Methods, Child Development, Journal of Applied Social Psychology, Journal of Research on Adolescence innych. Jego obecna aktywność badawcza i dydaktyczna obejmują zagadnienia zastosowań statystycznych modeli wielozmiennowych w badaniach psychologicznych, podstaw filozoficznych teorii pomiaru, oraz analizy przyczynowej zjawisk społecznych.

prof. Emilia Łojek

prof. zw. dr hab. Emilia Łojek – kierownik Katedry Neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu Wydziału Psychologii UW wiedzę z neuropsychologii rozszerzała w ramach studiów na Uniwersytecie w Cambridge, University College London oraz Ohio State University. Pełniła funkcję Dyrektora Warsaw International Studies in Psychology przy Wydziale Psychologii UW (2013-16). Była członkiem Zarządu International Neuropsychological Society (2014-17). Jest autorką bądź współautorką licznych książek, artykułów i rozdziałów w językach polskim i angielskim na temat zagadnień związanych z neuropsychologią kliniczną, w tym zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z dysfunkcjami mózgu, zmian neuropsychologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych i starzeniu się, problemów diagnozy i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Rozwija badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV. Systematycznie adaptuje i tworzy wystandaryzowane techniki do pomiaru neuropsychologicznego. Opracowała koncepcję depresji i procesów samoregulacyjnych w depresji, która stanowi podstawę teoretyczną Kwestionariusza do Pomiaru Depresji. Dwukrotnie została uhonorowana nagrodą Copernicus Prize Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. W 2018 zdobyła nagrodę International Neuropsychological Society – the Paul Satz Mentoring Award.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن