KOMITET NAUKOWY

prof. Mariola Bidzan – przewodnicząca
prof. Michał Harciarek
prof. Małgorzata Lipowska
prof. Emilia Łojek
prof. Henryk Olszewski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Agata Rudnik –  przewodnicząca
dr Łucja Bieleninik
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
dr Arkadiusz Mański
mgr Paulina Anikiej
mgr Ilona Bidzan-Bluma
mgr Paulina Golińska
mgr Aleksandra Mańkowska
mgr Tamara Walczak-Kozłowska – sekretarz