17 czerwca 2019
12.00 – 14.00 Rejestracja uczestników
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.15 Otwarcie 28. Kolokwiów Psychologicznych PAN. Powitanie Gości
14.15 – 16.00 Wykłady:
Prof. Emilia ŁojekMetody badań w neuropsychologii klinicznej: progres czy impas?
Prof. Roman KonarskiCechy psychologiczne z perspektywy teorii pomiaru: odkrywane czy konstruowane?
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

18 czerwca 2019

9.00 – 9.30 Poranna kawa
9.30 – 11.00 Wykłady:
Prof. Jerzy BrzezińskiPodstawowe problemy metodologiczne badań naukowych w psychologii
Prof. Dariusz DolińskiCzy psychologia społeczna bada (realne) zachowania?
11.00 – 11.40 Przerwa kawowa, sesja posterowa
11.40 – 12.30 Wykłady:
Prof. Christiann GoldDeveloping and evaluating psychosocial interventions: From the process evaluations to the randomized controlled trials and backs. With examples of music therapy in mental health
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.00 Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN
16.00 – 18.00 Zwiedzanie ECS (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk)
18.00 – 18.15 Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego
18.15 – 19.00 Wykład laureata nagrody
19.00 Bankiet

19 czerwca 2019

9.00 – 9.30 Poranna kawa
9.30 – 11.00 Wykłady:
Prof. Jan Cieciuch, dr Włodzimierz Strus‘‘More geometrico‘‘ w psychologii, czyli o poszukiwaniu psychologicznej tablicy Mendelejewa
Prof. Tomasz GrzybEksperyment terenowy w psychologii społecznej. Dokąd zmierzamy?
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Warsztaty:
dr Łucja BieleninikRCTs czyli złoty standard badań klinicznych w psychologii
dr Paweł JurekWprowadzenie do analiz wielopoziomowych – perspektywa badań międzykulturowych oraz badań z obszaru psychologii pracy i organizacji
mgr Radosław RogozaWprowadzenie do analiz modeli kołowych
13.30 – 13.45 Zamknięcie obrad i pożegnanie gości nagrody
13.45 Obiad